Giới thiệu | Thiết kế web chuẩn | Google Adword giá rẻ Hotline: 0967906668 | Liên hệ
BÀI THUỐC DÂN GIAN
Lời nói đầu | 6 lý do nên chọn chúng tôi | Quy trình | Thanh toán | Hướng dẫn

Gấu ĐẹpLh 0986941898


────▓▓▓▓───▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓───▓▓▓▓ ──▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▓ ──▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓ ───▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ─────▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓ ────▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓ ────▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒███▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓ ────▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒███▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓ ─────▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓ ───────▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓ ─────▓▓▓░░░░░▓▓▓▓▓▓▓░░░░░▓▓▓ ─▓▓▓▓░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░░░░░▓ ▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓ ▓▓▓▓▓▓░░░░█░░███░█░█░███░░░░░▓ ▓▓▓▓▓▓▓░░░█░░█░█░█░█░█░░░░▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓░░░█░░█░█░█░█░██░░░▓▓▓▓▓ ─▓▓▓▓▓▓░░░█░░█░█░█░█░█░░░▓▓▓▓▓▓ ───▓▓▓▓░░░██░███░░█░░███░▓▓▓▓▓ ─────▓▓█▓░░░░░░░░░░░░░░░▓█▓▓ ──▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓ ─▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓░░░░░░░░░▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓░░░░░▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓░▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ ▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓────▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓ ─▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓________▓▓▓▓▓▓▓▓▓
░░░░░░░░░░░░░░█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░▒██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░▒░░░░░░░░░▒█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ████████░░░░░▒█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█░░░░▒ █▓▓█░░░░░░░░░▒█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██▓░░░▒ ░░▓█░░░░░░░░░░█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███░░░▒ ░░▓█░░░░░░░░░░█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█▓░░░▒ ░░▓█░░░░░░░░░▒█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█▒░░░▓ ░░▓█░░░░░░░░░▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█░░░░▒ ░░▓█░░░░░░░░░▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░▓ ░░▓█░░░░░░░░░▓█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░▒ ░░▓█░░░░░░░░░▓█░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░▒ ░░▓█░░░░░░░░░▓█░░░░░░░░░░░▓█▓░░░░░░░░░░░░░░░░█▓░░░▒▒ ░░▓█░░░░░░░░░▓█░░░░░░░░░░░▓██░░░░░▒▒░░░░░░░░░█▓░░░▒█ ░░▓█░░░░░░░░░▓█░░░░░░░█▒░░░██▒░█░▓██▓░░░░░░░░█▒░░░█░ ░░▒█░░░░░░░░░▓█░░░░░░▒█▓░░░██▒░█░████▓░░░░░░░█░░░░▓░ ░░▒▓░░░░░░░░░▓█░░░▒░░██▒░░░▓█░█░▒█░░██░░░░░░░█░░░░█░ ░░▒█░░░░░░░░░▓▓░░░░░░██░█▒░▓█░█░▓█▓▓██░░░░░░░█░░░░█ ░░▒▓░░░░░░░░░▓▓░░░░░░██░▓█░▒█▒█░▓█████░░░░░░░█░░░░█ ░░▒▓░░░░░░░░░█▓░░░░░░█▓░░█░░█▓█░▓███▓░░░░░░░░█░░░▒█ ░░░▒░░░░░░░░░█▒░░░░▓░█▓░░█░░██▒░▓█▒░░░░░░░░░░█▒░░▓▓░ ░░░█▒░░░░░░░░▓░░░░▓█▒█▓░░█░░██░░▓█░░░░░░░░░░░██░░█▒░ ░▓████▓░░░░░░▓█▓████▒██░░█░░██░░░█░░░░░░░░░░░▒████░░ ░█████▒░░░░░░███████▒▒████░░▓█░░░██░░░░░░░░░░░▓██░░░ ▒███░░░░░░░░░███████░░███░░░▓█░░░▒█▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░ ▓███░░░░░░░░░████▓░░░░░▒░░░░▒█░░░░▓██░░░░░░░░░░░░░░░ ░██▒░░░░░░░░░░▓▓░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░


♫ ♥ ♫ Best wishes for you ♫ ♥ ♫
_________♥__♥__♥
_________▌__▌__▌
______▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
_______◒◒◒◒◒◒◒◒
______▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
____▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
____≡•≡•≡•≡•≡•≡•≡•≡•≡
____▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
_▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
_▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
_▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
_██████████████████
________████████
____▀████████████▀
________▀██████▀
__________████
__________████
__________████
_(▒)(▒)_______(▒)(▒)________(▒)(▒)_______(▒)(▒)
(▒)(█)(▒)____(▒)(█)(▒)______(▒)(█)(▒)____(▒)(█)(▒)
_(▒)(▒)_______(▒)(▒)________(▒)(▒)_______(▒)(▒)
░▐█░▐█─░▄█▀▄─░▐█▀█░▐█▀█ ▀▄─▄▀¸¸.•´¯♥
░▐████░▐█▄▄▐█░▐█▄█░▐█▄█ ──█¸¸.•´¯♥¸¸.•´¯♥
░▐█░▐█░▐█─░▐█░▐█──░▐█── ──█¸¸.•´¯♥¸¸.•´¯♥
╔══╗─╔══╗╔═══╗╔════╗╔╗─╔╗╔═══╗╔═══╗╔╗──╔╗
║╔╗║─╚╣╠╝║╔═╗║║╔╗╔╗║║║─║║╚╗╔╗║║╔═╗║║╚╗╔╝║
║╚╝╚╗─║║─║╚═╝║╚╝║║╚╝║╚═╝║─║║║║║║─║║╚╗╚╝╔╝
║╔═╗║─║║─║╔╗╔╝──║║──║╔═╗║─║║║║║╚═╝║─╚╗╔╝
║╚═╝║╔╣╠╗║║║╚╗──║║──║║─║║╔╝╚╝║║╔═╗║──║║
╚═══╝╚══╝╚╝╚═╝──╚╝──╚╝─╚╝╚═══╝╚╝─╚╝──╚╝
_____________$$$$$$
___________$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$___$$$$$,
_________$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$
$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$
$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$_$$
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$_$$$$_$
_$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$_$_$
_$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__$_$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$__$


─────────█████▒▒██▒▒▒▒██████████─────────── ───────██▒▒▒▒▒██▒▒██▒▒▒▒▒███▒▒▒▒██───────── ──────██▒▒▒▒▒██▒██▒▒███████████▒▒▒██─────── ─────██▒▒▒███▒▒█████▒▒▒███▒█▒▒█▒▒▒▒██────── ───███▒▒▒█▒▒████▒▒▒████▒▒▒▒█▒██▒▒▒▒▒██──███ ███▒█▒▒▒██▒▒▒▒▒██▒▒▒█▒▒▒▒▒▒██████▒▒▒▒███▒▒█ █▓▒██████▒▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒█████▒▒▒█▒▒███▒▒▒▓█ ██▓▒▒▒▒██▒▒████▒▒▒▒██████▒▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▓▓██ ─██▓▒▒▒▒▒███▒▒██▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒█████▒▒▒▒▓███─ ──██▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒█▒▒▒███▒▒▒▒▒▒▒▒▓█─── ───██▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██─── ────██▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██─── ─────█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓██─── ─█───█▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓████─ ─██─███▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█████── ──█████▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████──── ───██▓██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██████████────── ────██▓▓██████▓▓█▒▒▒▒▓▓████████▓▓██──────── ──────██▓▓████████▓▓████████▓▓▓██────────── ────────███▓▓█▓▓▓▓██▓▓▓▓▓█▓▓▓███─────────── ───────────███████▒▓██████████ ───────────── ─█████████▄▄─────█▒▓█───────── ──────────▄█─ ──█▒▓▓▒▒▒▒▒███───█▒▓█───────── ────────▄███▄ ──██▒▒▓▓▒▒▒▒▒██──█▒▓█───────── ──███████▒▒▒█ ───█▒▒▒▒▓▓▒▓▒▒█──█▒▓█────────████▒▒▒▒▒▒▓▒▒█ ───█▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒█─█▒▓█─────████▒▒▒▓▒▒▒▓▓▒▒▒█ ────██▒▒▓▒▒▒▒▓▓█─█▒▓█────█▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒██ ─────███▒▒▒▒▒▒▓█─█▒▓█──██▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒██─ ────────████████─█▒▓█─██▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒███── ───────────────███▒▓█████▒▒▒▒▒▒▒▒▒████───── ────────────────██▒▓█───▀██████████──────── ─────────────────█▒▓██──────── ───────────── ─────────────────█▒▒▓█──────── ───────────── ─────────────────█▒▒▓██───────

________________________$$$$
______________________$$$$$$$$$
_____________________$$$_____$$$$_________$
____________________$$_________$$$$$$___$$$
_________$$$$$$$$___$_____________$$$$$$$
_______$$$$$$$$$$$$$$_______________$$_$$
______$$__________$$____________$$$$$__$
______$$_____________________$$$$$____$$
______$$__________________$$$$$_______$$
______$$_________________$$___________$$
______$_________________$$____________$$
_____$$_______$$$$$$$$$$$_____________$$
____$$____$$$$$$$$___$$$______________$$
___$$__$$$$$__________________________$$
$$$$$_$$_____________________________$$
$$$$$$$_____________________________$$
_____$$$$__________________________$$
________$$$$______________________$$
__________$$$$_________________$$$$
____________$$$$$___________$$$$$
________________$$$$$$$$$$$$$$$
Mỗi ngày Cười nhiều nhé
─╚═╝╚══╩═╝╚╝─╚╩═╩╝╚╩╩═╩╝ ╚╝ ╚═╩═╩══╩╩═╝
╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬▓█▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬╬╬╬╬▓█████▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬╬╬╬▓████▓███╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬╬╬╬████▓█▓▓██▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬╬╬██▓▓▓▓▓██▓███╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬╬██▓██▓▓▓▓▓█╬██▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬╬█▓▓▓▓████╬╬█▓██╬╬╬╬╬╬╬╬╬▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬██████▓▓████╬█╬██╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬██▓╬▓▓▓▓▓▓▓██▓█╬██╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬▓█▓▓▓▓▓█████▓▓█▓╬██╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬╬██▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓█▓▓█▓╬╬╬▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬╬╬██▓███▓▓▓▓╬▓▓▓▓╬██╬╬╬▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬▓██▓▓▓▓████████▓▓╬╬▓█╬╬▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ ╬╬╬█▓▓▓▓▓▓▓▓╬▓▓▓▓▓█████▓▓███╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ ╬╬▓╬╬▓▓▓▓▓█▓▓█████▓██▓▓╬╬██╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ ╬╬▓╬▓▓▓▓▓▓▓╬▓▓╬▓▓██▓╬╬╬▓█▓╬╬█╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬╬╬▓╬▓▓▓╬▓████╬╬╬▓▓█▓╬╬▓╬██╬╬╬╬╬╬╬╬╬ ╬╬▓╬╬▓╬▓▓▓▓▓████▓╬╬▓███╬╬▓▓╬█╬██╬╬╬╬╬╬╬╬ ╬╬▓╬╬╬▓▓▓╬▓███▓╬╬▓██▓╬╬▓▓▓█╬▓█╬▓█╬╬╬╬╬╬╬ ╬╬╬█▓╬╬╬╬▓██▓╬╬▓██▓▓╬█╬▓▓▓██╬██▓██╬╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬▓╬╬██▓╬╬▓██▓▓▓╬█▓▓█╬▓██▓╬██╬▓█╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬╬╬██▓╬▓██▓▓▓█╬█▓▓▓▓╬█▓█▓█▓██▓██╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬╬█████▓╬▓▓▓█▓▓██▓█▓▓█▓█╬███▓█▓██╬╬╬ ╬╬╬╬╬╬╬█▓╬╬▓█▓▓█▓╬█▓▓▓█▓█▓╬▓█▓▓█▓█▓▓██╬╬ ╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬█▓███▓███╬▓█▓█▓╬╬██╬█▓█╬█▓▓▓▓╬ ╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬█╬╬▓███▓▓██╬▓▓█╬╬█╬▓█╬█╬██╬╬█╬ ╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬█╬╬╬╬▓╬╬╬▓╬▓▓█▓╬╬╬╬▓╬╬█╬╬╬╬╬█╬ ╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬█▓╬╬╬▓╬╬╬█╬╬╬▓▓▓╬╬╬╬╬╬╬╬╬▓██╬ ╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬▓▓▓▓▓╬▓▓╬╬╬╬╬


██████████████████████░░██████████████▓█████████
█████████████▓████████░░▒████▓█████████▓█▓█▓████
████▓█▓█▓███▓░░███████░░░█████████░░██▓█▓█▓█████
█████▓█▓█▓██▓░░░█████▓░░░░███████▒░░███▓█▓█▓████
████▓█████▓██░░░░▓███░░░░░▓████▒░░░░██████▓█████
█████████████▒░░░░▒▓█░░▒░░░██░░░░░░████████▓████
██████▒▒█████▓░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░▒████▒▓███████
█████▓░░░█████░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░▒░░▓██░░░░███████
██████▒░░░░░▓█░▒▒░░░▒▒░▒▒▒▒▒░░░░░░██░░░░░███████
███████░░░░░░░▒▒▒░▒░░░░░░░░░▒░░░▒░░░░░░░████████
████▓██▓░░░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░█████████
████████░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░░█████████
████▓███▓░░▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░▒▒░░███▓█████
█████████▒▒░░░░░░░░░░░░▒█░░░░░▒▓▓▒░░▒▒███▓██████
█████████▒░░░░░░░░░▒█░░░█▒░░░░▒▒▓▓░░░▒██████████
██████▒░▒░░░░░░░░░░█░░░░░░░░░▒▓█▓▒░░▒▒▒▓████████
█████▓░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▒░░░░░░░░░░████
███░░░░░░▒░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░▒░░░░░████
███░░░░░▒▒░░░▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░▒░░░░████
███▒░░░░▒▒░░▒▓█▒▓░░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░▒░░░▒████
█████▓░░░░░░░▓▓█▒░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░▒░░██████
███████▓░░░░░░▒█▒░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░░▓███████
███████▒░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░░▓███████
██████░░▒░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░▒░░░▓█████
█████▒░░▒░░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░█░░░░░░░▒▒░░░░████
███▒░░░░▓▒░░░░░░░░░█▒░░░░░░░░▓▒░░░░░░░▒▒░░░░████
███░░░░░▒▒░░░░░░░░░░▓█░░░░░░▓▓░░░░░░░▒░░░░░░████
███░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▒▓▓▒░░░░░░░░▒░░░░▓█████
███▓▓▒▒▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒█████████
█████████▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒██████████
█████████░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░▓███▓█████
████████░░░▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓░░████▓████
███████▒░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▒░░░████████
██████▓░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░▓███████
██████░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░██████
██████▒░▒████▒░▓▒▒▒░░░░░░░░░▒░▓▓░▓█▓▓▓▒░░░░█████
███████▓█████▒░▒▒▒▒▒░▒▒▒▒▒░▒▒░▒▒░▓██████▓░▓█████
█████████████▒░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒██████████████
████▓█▓█▓█▓██▓░░░░░███░░░███▒░░░░░████▓███▓█████
█████▓█▓█▓███▓░░░░████▒░░████▓░░░░███▓█▓█▓█▓████
██████▓█▓█▓███░░▒█████▒░░██████▒░░░█████▓█▓█████
█████████████▓░░██████▒░░███████▒░░█████████████
██████████████░████████░██████████░█████████████
████████████████████████████████████████████████
█░░░█░░░█░░░█░░███░███░█░░░█░░░█░██░█░█░██░█░░░█
█░███░█░█░█░█░█░██░░█░░█░█░█░█░█░░█░█░█░░█░█░███
█░███░█░█░█░█░█░██░█░█░█░█░█░░██░█░░█░█░█░░█░███
█░█░█░█░█░█░█░█░██░███░█░█░█░█░█░██░█░█░██░█░█░█
█░░░█░░░█░░░█░░███░███░█░░░█░█░█░██░█░█░██░█░░░█