Giới thiệu | Thiết kế web chuẩn | Google Adword giá rẻ Hotline: 0967906668 | Liên hệ
BÀI THUỐC DÂN GIAN
Lời nói đầu | 6 lý do nên chọn chúng tôi | Quy trình | Thanh toán | Hướng dẫn

Tây Thi vịnh Vương Duy thời Đường:
  
Thế gian sắc đẹp ai bì, 
Tây Thi không nhẽ hàn vi suốt đời. 
Sớm còn gái Việt bên ngòi, 
Cung Ngô tối đã lên ngồi cạnh vua. 
Lúc hèn, ai chẳng hơn thua, 
Khi sang mới biết đời chưa mấy người.
 Phấn son gọi kẻ tô, giồi,
 Áo là em mặc có người xỏ tay.
 Vua yêu càng lắm vẻ hay, 
Vua thương, phải trái mặc bay sá gì. 
Giặt sa những bạn đương thì, 
Cùng xe chẳng được đi về với ta. 
Xin van cô ả bên nhà,
 Cũng đòi 'nhăn mặt' khó mà như nhau” (Bản dịch của Tản Đà).